1-0

Διακρίνω μια τάση να βρίσκεις προβληματικούς ανθρώπους και να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματά τους κι εσύ το ίδιο. 50 ευρώ Auh

Απάντηση