Είναι κι αυτό ένας τρόπος

Θέλω να γνωρίσεις κι άλλους, να μιλάς με πολλούς, να δεις πως είναι μαζί τους, να αποκτήσεις πολλές εμπειρίες, να έχεις μέτρο σύγκρισης, μόνο έτσι θα εκτιμήσεις και θα δεις ότι ήμουν ο χειρότερος για εσένα @fax_you

Απάντηση