Έτσι ναι, έτσι μάλιστα

22 Να δίνεις το 100% στη δουλειά 11% τη Δευτέρα 23% την Τρίτη 40% την Τετάρτη 23% την Πέμπτη 2% την Παρασκευή

Απάντηση