🤔

Κρίνοντας από το κυκλοφοριακό χάος, προφανώς και ο Κωνσταντίνος ήταν Έλληνας. Ένας, ταλαιπωρεί τόσους 1869

Απάντηση