Και ο μισθός έναν

Πάντα δυο μήνες κράταγε ο Ιανουάριος;

Απάντηση