Γιατί αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε, τι γιατί