Κι εφημερία μανάδες, γιαγιάδες

Και τι έγινε που υπάρχει έλλειψη φαρμάκων, θα ξεματιάζουμε ο ένας τον άλλον @doshmike2

Απάντηση